“If there is no struggle, there is no progress.”

– Frederick Douglass

Ik ben er voor:

(Young) professionals of (jonge) ondernemers: mensen die hun talenten willen ontdekken of verder willen uitbouwen; mensen die willen groeien maar belemmeringen ervaren; mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Met andere woorden voor: ontdekkingsreizigers, nieuwsgierige aapjes en kolibries.

Ik help bij:

Het helder krijgen wat voor werk en/of organisaties bij jou passen; het voorbereiden op jouw sollicitatie, presentatie en/of acquisitie; het ontwikkelen van jouw zichtbaarheid en invloed op het werk; het vergroten van jouw persoonlijke effectiviteit en/of assertiviteit; het herkennen van jouw belemmerende gedrag- en denk patronen; het verbeteren van jouw samenwerking en communicatie met anderen; het ontdekken en ontwikkelen van jouw talent.

Ik start met:

Een vrijblijvend intakegesprek. Het is bij een coachtraject belangrijk dat je een klik hebt met mij als coach. Daarnaast moet ik een professionele afweging maken of ik je kan helpen. Daarom is een eerste kennismaking erg belangrijk. Dat biedt gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en om jouw leervraag te concretiseren. Na het intakegesprek besluiten wij samen of wij met elkaar in zee gaan. Alle gesprekken zijn onder inachtneming van de ethische code zoals opgesteld door de NOBCO.

Ik werk zo:

Als we dan met elkaar gaan samenwerken, bespreken we allereerst wederzijdse verwachtingen, werkwijze en het aantal gesprekken om jouw doel te bereiken. Een traject varieert van 5 tot maximaal 10 sessies. Een sessie duurt maximaal 90 minuten. Dit leggen wij vast in een contract. Als er sprake is van een opdrachtgever/organisatie, dan worden deze leerdoelen ook met de opdrachtgever afgestemd en wordt het contract in een driehoeksverhouding afgesproken.

Voor elk gesprek stemmen wij het doel van het gesprek af. Het traject en de bijbehorende gesprekken zijn altijd maatwerk: jij bent in de lead. Alles wat zich aandient tijdens het coachgesprek, geeft richting aan het coachproces. We gaan ook vooral leren door te doen: tussentijds krijg je steeds opdrachten mee zodat jouw inzichten beklijven en het traject hiermee (ook op lange termijn) echt effect heeft. Tijdens het traject vraag ik je een logboekje bij te houden van de gebeurtenissen die bijdragen aan je leerproces. Verder schrijf je na elk gesprek een kort reflectieverslag. Na ieder gesprek ga je naar huis met genoeg stof tot nadenken.

Ik rond af:

Met een eindevaluatie. Tijdens deze evaluatie gaan we na of de gewenste resultaten zijn behaald en wat daar specifiek aan heeft bij gedragen. Indien er sprake is van een opdrachtgever/organisatie, dan vindt ook met deze partij een eindevaluatie plaats.

Explore.

And Learn. With me.

Geïnteresseerd? Neem dan nu vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken!